Museet

Ljus och Kultur BorgvikBorgviks Bruk AB var inte bara järnbruk utan även en betydande jordbruks-egendom med stor besättning av mjölkkor och omfattande spannmålsproduktion.

Museet var från början ett spannmålsmagasin som användes för torkning av spannmål. Från sågen på andra sidan älven hämtades spån och annat avfall till pannhuset alldeles bredvid. Därifrån blåstes varmluft in i magasinets källare.

I samband med Billeruds 100-års jubileum 1983 byggdes magasinet om till museum och en utställning om skogen och skogsbruk visades.

Idag visas en permanent utställning om järnets väg från skogen till färdig produkt på plan 2 samt mindre utställningar på plan 1. Här finns också möjlighet att digitalt söka historisk information om platser och personer i Borgvik.

Foto:www.pkbild.se