Järnvågen och Hamnkontoret

Järnvågen och hamnkontoret till hemsidanJÄRNVÅGEN

På den tiden gick en järnväg bakom huset som kallas Järnvågen. Man använde byggnaden till att förvara och väga järnprodukter och smältstycken som sedan skulle skeppas vidare. 1924 lades bruket ned och Järnvågen användes då som förråd där man lagrade gödningsprodukter.

HAMNKONTORET

Byggnaden fungerade fram till slutet 1920-talet som hamnkontor med tillhörande förråd, sedan tog den kooperativa rörelsen över och använde lokalen som butik.

Det berättas att lokalen var så kall och dragig att de som arbetade där var tvugna att ha så mycket kläder på sig att de knappt kunde röra sig. Det berättas också att personalen under lediga stunder sommartid fiskade abbore från butiksfönstren.