Kungskvarnen

Kvarnen till hemsidanRedan på 1300-talet fanns kvarnar i Borgvik, dessa var kombinationskvarnar med en del för malning av spannmål och en del som drev sågverk.

Kungskvarnen byggdes 1853-54 på gamla Arnäskvarnens plats. Byggnaden hade gråsten i de två nedersta våningarna med en överbyggnad av trä. Den praktfulla byggnaden med 8 kvarnstenspar samt sikt och grynmäld ansågs vara den förnämsta kvarnen i västra Värmland. Kvarnen brann 1870 och vid återuppbyggnaden 1871 gjordes överbyggnaden i slaggsten stället för trä.

Kvarnverksamheten bedrevs fram till 1954, därefter byggdes kvarnen om till samlingslokal. Idag  inrymmer Kungskvarnen hotell, restaturang och konferensverksamhet.

Läs mer om vad vi erbjuder under Ljus och Kulturevenemanget här: