Inget Ljus och Kultur i Borgvik 2019!

Ljus och Kultur i Borgvik är uppskattat av väldigt många, det vet vi. Gruppen bakom projektet älskar också att jobba med det!

Tyvärr lyckades vi inte heller i år få ihop det! Det är väldigt många delar – praktiska ohc ekonomiska – som behöver samverka för att projektet ska kunna genomföras.

MEN: Vi ger inte upp!!  Redan nu under hösten 2019 några i gruppen varit på studiebesök på Nossan Ljusfestival och ska även besöka ”Allt ljus på Uppsala” inom kort för att se och lära. Vi har också inlett en konkret planering för att kunna återuppta detta fina projekt. Så förhoppningsvis finns det möjlighet att ses i Borgvik sista helgen i oktober och första i november 2020.